Kik vagyunk?

Kik vagyunk?

Komáromi Baptista Gyülekezet

Komáromi: Gyülekezetünk arra törekszik, hogy komáromiként részt vegyen városunk életében, s küldetésnyilatkozatában megfogalmazott céljain munkálkodjon.

Baptista: Gyülekezetünk a baptisták hitvallomásához hű közösség

Gyülekezet: Jézus Krisztus egyházának, az EKLÉZSIÁ-nak a része.

A Komáromi Baptista Gyülekezet küldetésnyilatkozata

Gyülekezetünk célja, hogy komáromiként Krisztus kegyelmét közvetítse a komáromiak felé.

Vágyunk az, hogy a Komáromi Baptista Gyülekezet

  • egészséges gyülekezet legyen
  • a társadalomhoz (Komáromhoz, a komáromi emberekhez) közeli gyülekezet legyen
  • a környezetünkre pozitív hatást gyakorló gyülekezet legyen.

Életünket, szolgálatunkat a baptisták hitvallása szerint kívánjuk végezni.